KRITÉRIA TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Pro správné uchopení procesu transformace sociálních služeb i výsledné podoby nově navrhovaných služeb připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí pravidla, kritéria, která tento proces i služby upravují. Kritéria jsou měněna podle vývoje požadavků na sociální služby i podle zkušeností z předchozích let.

Tato kritéria jsou využívána jako podmínky pro financování transformace sociálních služeb z fondů Evropské unie, a to již v druhém programovacím období.

První byla vydána Kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče (revize z roku 2011), která byla platná pro programovací období 2007-2014, tedy program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaný operační program.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo v roce 2015 nová Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria transformace a deinstitucionalizace, která byla v srpnu 2016 revidována pro výzvu IROP č. 49 a další. Tato kritéria jsou určena zejména jako podmínky pro přípravu projektů do Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu. Mezi dokumenty je zřetelný rozdíl, a to jednak v přijetí humanizace, ne jako investice do změny v původních velkokapacitních zařízeních, ale jako prvního stupně transformace, jejímž cílem je zajištění péče v přirozeném prostředí. Je ale možné najít zde i další rozdíly, proto není možné vycházet primárně z původních kritérií a je nutné zkontrolovat soulad i s těmito novými kritérii.

Vzhledem k dotazům a nejednotnému porozumění těmto Kritériím sociálních služeb komunitního charakteru a kritériím transformace a deinstitucionalizace zde budeme uveřejňovat výklad, příklady a otázky a odpovědi, které se k nim váží.