NÁSTROJE PRO KRAJE A OBCE

Hodnocení dle znaků a vodítek podpory člověka v přirozeném prostředí – role obcí a krajů
Znaky a vodítka podpory člověka v přirozeném prostředí byla připravena zejména pro ty obce, které na svém území nemají zařízení ústavního charakteru, která by se měla transformovat do podpory v přirozeném prostředí. I přesto, že takové služby na daném území nejsou, může obec či kraj významně ovlivnit, jestli jejich občané budou mít příležitost zůstat doma či blízko své rodině nebo jestli budou muset za službami ústavního charakteru odcházet jinam. Proto, aby se to nedělo, je vhodné provádět zhodnocení vlastní situace, k čemuž Hodnocení dle znaků a vodítek podpory člověka v přirozeném prostředí může pomoci.
Připravili jsme pro Vás formulář, který Vám může pomoci při Vaší práci.

Dokument je nyní v prvním návrhu a bude revidován přibližně po roce jeho využívání. Zároveň byla vypracována metodika, která přiblíží význam jednotlivých vodítek a pomůže tak při sebehodnocení či hodnocení externím odborníkem.

Znaky a vodítka obcí a krajů – metodika
Nástroj Znaky a vodítka podpory života lidí se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí slouží ke zjišťování, jakým způsobem je zajištěna podpora lidí se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí na území obce či kraje, a to formou hodnocení či sebehodnocení.

Hodnocení dle znaků a vodítek deinstitucionalizace – role obcí a krajů
Znaky a vodítka deinstitucionalizace poskytují přehled procesu transformace ústavní péče v péči komunitní. Jsou určena zařízením, krajům a obcím a rovněž jsou státu oporou při dosahování cílů deinstitucionalizace. Zároveň umožňují rozpoznat a vyhnout se postupům, které k deinstitucionalizaci nevedou (např. investování do vybavenosti, ústavů, redukce ústavních kapacit bez rozvoje služeb v komunitě).

Deinstitucionalizace a plánování sociálních služeb v kraji
Příručka pro začlenění transformace ústavních sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje.

Tato příručka podporuje schopnost jednotlivých krajů začlenit do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (a procesu jeho tvorby) principy, cíle a postupy deinstitucionalizace tak, aby došlo k transformaci ústavních služeb ve služby komunitní (poskytované v přirozeném prostředí).

Příručka je určena pracovníkům krajských úřadů a představitelům krajských samospráv, kteří spolupracují na řízení sítě sociálních služeb, na tvorbě střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a na transformaci ústavní péče v péči komunitní.

Příručku využijí:
– koordinátoři plánování sociálních služeb,
– pracovníci odpovědní za transformaci sociální péče v péči ústavní,
– další pracovníci, kteří se podílejí na tvorbě sítě sociálních služeb nebo na transformaci,
– vedoucí pracovníci sociálních odborů krajských úřadů,
– další osoby odpovědné za tvorbu sociální politiky v kraji.

Doporučení obsažená v příručce jsou inspirativní a využitelná také při tvorbě komunitních plánů sociálních služeb v obcích.

Obec na cestě k zajištění péče v komunitě
Doporučení pro zástupce samosprávy a správy obcí pro transformaci sociálních služeb z ústavní péče do péče v komunitě.

Účelem textu je zvýšit informovanost zastupitelů a správy obcí o změnách probíhajících v oblasti sociálních služeb (transformace sociálních služeb z ústavní péče do péče v komunitě). Přehled o důvodech a průběhu transformace umožní představitelům obce se do změn zapojit a využít jich ve prospěch sociálního začleňování, soudržnosti a prospěchu lidí žijících v jejich obci.

Analýzy a doporučení pro kraje:
analýzy:                                                  doporučení:

Jihočeský kraj                                        Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj                                Jihomoravský kraj

Karlovarský kraj                                   Karlovarský kraj

Královéhradecký kraj                          Královéhradecký kraj

Liberecký kraj                                       Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj                          Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj                                     Olomoucký kraj

Pardubický kraj                                     Pardubický kraj

Plzeňský kraj                                         Plzeňský kraj

Středočeský kraj                                   Středočeský kraj

Ústecký kraj                                           Ústecký kraj

Vysočina                                                  Vysočina

Zlínský kraj                                             Zlínský kraj