NÁSTROJE PRO POSKYTOVATELE

Posuzování míry nezbytné podpory uživatelů
V rámci procesu transformace sociální služby probíhá celá řada dílčích kroků. Některé z nich se týkají strategického plánování změny organizace, jiné ekonomických rozvah, další třeba stavebních otázek. Mezi nejdůležitější však patří právě ty, které celý proces přibližují lidem, kterých se transformace nejvíce týká – k samotným uživatelům.

Nástroje pro individuální zjišťování míry nezbytné podpory uživatelů je určen pouze pro dospělé osoby od 18 let věku výše (neobsahuje oblasti, které se týkají běžné školní docházky a specifických zájmů a potřeb dětí a dospívajících).

Tento nástroj byl vytvořen za účelem pomoci přehledně zhodnotit míru nezbytné podpory u jednotlivých uživatelů služby (tedy především čas nezbytné asistence uživatelům), a tím umožnit získání jednoho ze zásadních analytických vstupů pro další plánování deinstitucionalizace služby. Vyhodnocení míry nezbytné podpory je základním krokem pro nastartování transformačních procesů.

Záznam o změnách v životě uživatele sociální služby-metodika
„Záznam o změnách v životě uživatele sociální služby“ je nástrojem pro zjišťování toho, co a jak se mění v některých oblastech života uživatele sociální služby v průběhu procesu transformace sociálních služeb od typu ústavního směrem ke komunitnímu.

Záznam o změnách v životě uživatele sociální služby
Dotazník, který se Vám dostal do rukou, slouží k opakovanému zjišťování a zachycení změn v životě lidí, kteří jsou klienty transformující se pobytové sociální služby. A to v průběhu transformace zařízení, které jim sociální službu poskytuje. Dotazník je zaměřen na konkrétní změny v životě konkrétního člověka a věnuje se vytipovaným oblastem, které má transformace ovlivnit. Zaznamenává opakovaně aktuální situaci konkrétního člověka, sleduje zejména možnosti a míru rozhodování v těch oblastech života, kde to ústavní, institucionalizované služby neumožňují či jen v nízké míře.

Záznam o změnách – snadné čtení
Dotazník je také zpracován ve formě snadného čtení, popřípadě s obrázky podle individuálních potřeb v oblasti komunikace konkrétního člověka.

Jak postupovat při vyplňování dotazníku popisuje přiložená metodika, která se podrobně zabývá jednotlivými kroky při vyplňování dotazníku a je jeho nedílnou součástí.

Znaky a vodítka deinstitucionalizace
S pomocí znaků a vodítek mohou pracovníci zařízení v transformaci sledovat a vyhodnocovat průběh transformace a zaměřovat se na její úspěšné provedení. Znaky a vodítka nastavují základní oblasti a požadavky při deinstitucionalizaci sociálních služeb.