PEČUJÍCÍ OSOBY

Pečující osoby – jejich role v procesu transformace sociálních služeb
Tento materiál vytvořila pracovní skupina Pečující osoby v projektu Podpora transformace sociálních služeb vytvořila. Je v něm shromážděn mj. přehled potřeb pečujících osob a doporučení pro zapojování pečujících osob do diskuse o podobě a síti sociálních služeb.

Příspěvek k situaci pečujících osob
Je zřejmé, že pečující osoby jsou skupinou lidí, kteří:
– jsou motivovaní pro vznik a rozvoj komunitních služeb;
– jsou obhájci oprávněných zájmů lidí, o které pečují;
– znají potřeby lidí s postižením;
– jsou sami nositeli potřeb, které sociálními službami mohou být uspokojeny;
– jsou informovaní o tom, které postupy a služby jsou účinné.

Proto, stejně tak jako v zahraničí, to byli často právě rodiče, kteří nečekali na koncepční, legislativní ani oborové změny a založili první profesionální sociální služby v komunitách. Lidé, kteří pečují o své blízké, mají největší zájem na tom, aby mohli využívat služby, které jim v jejich péči pomohou. Mají také největší zájem na tom, aby existovaly dostatečně kvalitní služby, které zabezpečí jejich blízké v situaci, kdy už se o ně sami nebudou moci postarat.