RIZIKA PROCESU TRANSFORMACE

Rizika procesu transformace 2019-2020
Dokument shrnuje rizika procesu transformace na národní úrovni, která byla identifikována některými kraji na konci roku 2019. Rizika jsou rozdělena do 7 tematických oblastí (legislativní a administrativní bariéry, problematické zajištění a využití nemovitostí, nedostatečná informovanost laické i odborné veřejnosti, nefungující a nejasné zdravotně-sociální pomezí, nevyhovující spolupráce s opatrovníky a rodinnými příslušníky, nedostatečné financování sociálních služeb komunitního typu, nedostatek kvalifikovaných pracovníků v komunitních sociálních službách) a prezentována formou myšlenkové mapy.

Rizika procesu transformace a deinstitucionalizace a systém jejich řízení
Systém řízení rizik vymezuje základní principy a popisuje způsob řízení rizik. Účelem systému řízení rizik je ozřejmit užití managementu rizik (proces sloužící k odstranění či zmírnění dopadů rizik) především poskytovatelům sociálních služeb, jejich zřizovatelům, krajům/krajským úřadům, ústředním orgánům státní správy – ministerstvům (ale i dalším organizacím a institucím) tak, aby byli schopni co možná nejúčinněji ošetřovat jednotlivá rizika, která v transformaci mohou nastat.

Registr rizik
Registr rizik je soubor poznaných skutečných i možných rizik transformace. Obsahuje jak rizika systémová, tak rizika vyplývající z praktických zkušeností s transformací zařízení zapojených do zmíněného projektu. Dále obsahuje popis příčin jejich vzniku, důsledků jejich dopadu, způsobů jejich odstranění atd.

Registr rizik je klíčový pro řízení rizik transformace konkrétního ústavu.