STRATEGICKÉ DOKUMENTY

V roce 2006 byla připravena Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti (dále jen Koncepce). Závěrečná zpráva k této Koncepci byla zpracována v roce 2016. Jedním z důvodů sestavení závěrečné zprávy bylo naplnění většiny bodů této Koncepce a zahrnutí tématu deinstitucionalizace sociálních služeb do Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025 jako samostatný specifický cíl.