ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP

Možnosti využití sociálního podnikání při transformaci pobytových sociálních služeb
Publikace Možnosti využití sociálního podnikání při transformaci pobytových sociálních služeb otevírá diskuzi o možnostech využití sociálního podnikání v procesu deinstitucionalizace sociálních služeb. Jeho obsah včetně doporučení autoři konzultovali s odborníky z praxe, kteří mají zkušenosti se zaměstnáváním osob s mentálním postižením a duševním onemocněním v sociálních podnicích. Zabývá se možnosti pracovního uplatnění uživatelů pobytových sociálních služeb, zvažováním zahájení podnikání i překážkami a doporučeními pro využití sociálního podnikání v deinstitucionalizaci.