Opatrovnictví

Dana Černostová DISKUZNÍ SETKÁNÍ, NOVINKY

Dne 29. 5. 2019 se v prostorách hotelu ILF v Praze uskutečnilo diskuzní setkání na téma Opatrovnictví. Diskuzního setkání se zúčastnili zástupci poskytovatelů sociálních služeb, kteří v současné době prochází …

Sdílení zkušeností poskytovatelů

Dana Černostová NOVINKY

Nově nabízíme na našich webových stránkách prostor pro sdílení dobré i špatné praxe s procesem transformace všem poskytovatelům sociálních služeb. Příspěvky najdete pod záložkou TRANSFORMACE – Sdílení zkušeností poskytovatelů. Zájemci …