Informace ve snadném čtení jsou převážně určeny pro osoby s mentálním postižením.
Snadné čtení znamená, že text je napsán jednoduchými a krátkými větami.

Informace, které Vám budou užitečné pro život najdete níže.

I tak budete možná potřebovat při čtení podporu nebo pomoc někoho dalšího, abyste tomu dobře rozuměli.

Očkování
Co je očkování a k čemu je dobré.
Co je vakcína.
Jaké jsou vakcíny proti koronaviru.
Jak se můžete očkovat proti koronaviru.
(Tyto informace pro Vás připravila Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. – SPMP ČR).

Být člověkem před zákonem
Rozhodování je někdy těžké.
Rozhodujte se sami za sebe.
Je mnoho způsobů, jak můžete být chráněni před špatným rozhodnutím.
Není třeba Vám brát Vaše práva.
Existuje mnoho zákonů pro lidi, kteří mají problémy se sami rozhodovat.
(Tyto informace pro Vás připravila Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. – SPMP ČR).

Cesta za prací
Co musím dělat, když hledám práci.
Informace o Úřadu práce.
Co je pracovní rehabilitace.
(Tyto informace pro Vás připravilo MPSV v rámci projektu Život jako každý jiný).

Co dělat, když už nechci bydlet v zařízení
Co potřebujete vědět, pokud bydlíte někde, kde se Vám nelíbí.
Plánování odchodu ze zařízení.
Ukončení smlouvy.
(Tyto informace pro Vás připravilo MPSV v rámci projektu Život jako každý jiný).

Diskriminace bolí!
Diskriminace je, když se k tobě někdo chová špatně protože jsi jiný.
Pokud si někdo myslí, že je diskriminovaný, měl by se bránit.
Každý může proti diskriminaci bojovat!
(Tyto informace pro Vás připravila Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. – SPMP ČR).

Evropská unie proti sociálnímu vyčleňování
Začlenění do společnosti znamená, že lidé, kteří jsou jiní, žijí spolu s ostatními.
Opakem začlenění do společnosti je vyčlenění ze společnosti, čili sociální vyčlenění.
Všichni lidé by měli žít stejně.
Začlenění do společnosti také znamená, že lidé mohu rozhodovat o svém životě a uplatňovat svá práva.
(Tyto informace pro Vás připravila Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. – SPMP ČR).

Jak udělat volby přístupnější
Každý člověk by měl mít právo jít volit.
Lidé s postižením by měli mít možnost jít k volbám s někým, kdo jim pomůže volit.
Lidé s mentálním postižením mají právo volit stejně jako všichni ostatní občané.
Všechny volební místnosti by měly být přístupné lidem s postižením.
(Tyto informace pro Vás připravila Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. – SPMP ČR).

Mzda a odvody
Co je mzda.
Rozdíl mezi čistou mzdou a hrubou mzdou.
Co je výplatní páska.
Informace o daních, zdravotním pojištění a sociálním pojištění.
(Tyto informace pro Vás připravilo MPSV v rámci projektu Život jako každý jiný).

Orgán sociálně-právní ochrany dětí – OSPOD
OSPOD chrání práva a zájmy dětí.
Pomáhá a radí rodičům.
(Tyto informace pro Vás připravila organizace LUMOS)

Práce
Kdo je zaměstnanec a kdo je zaměstnavatel.
Co je pracovní smlouva.
Doba určitá a neurčitá.
Co znamená dohoda o provedení práce.
(Tyto informace pro Vás připravilo MPSV v rámci projektu Život jako každý jiný).

Pracovní smlouva
Pracovní doba.
Pracovní úvazek.
Práce přesčas.
Náhradní volno.
(Tyto informace pro Vás připravilo MPSV v rámci projektu Život jako každý jiný).

Pravidla pro účastníky schůzí a konferencí
Setkávat se je užitečné.
Můžete se dozvědět názory ostatních lidí.
Na schůzích a konferencích by se měla dodržovat pravidla.
(Tyto informace pro Vás připravila Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. – SPMP ČR).

Pravidla správné podpory
Tato pravidla jsou pro sebeobhájce a jejich asistenty.
Tato pravidla jsou také pro organizace sebeobhájců.
Dobré vztahy mezi asistenty a obhájci jsou důležité.
Když se sebeobhájce a asistent nemohou domluvit, tato pravidla jim mohou pomoci.
(Tyto informace pro Vás připravila Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. – SPMP ČR).

Samostatný život – bydlení a práce
Je důležité být samostatný.
To znamená zvládat co nejvíce věcí bez pomoci jiného člověka.
Aby byl člověk co nejvíce samostatný, tak potřebuje někde bydlet.
A taky potřebuje někde pracovat.
(Tyto informace pro Vás připravila Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. – SPMP ČR).

Sebeobhajování
Co je sebeobhajování?
Kdo je to sebeobhájce?
(Tyto informace pro Vás připravila Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. – SPMP ČR).

Svéprávnost
Právní jednání.
Svobodná vůle.
Omezení ve svéprávnosti.
Rozsudek.
(Tyto informace pro Vás připravilo MPSV v rámci projektu Život jako každý jiný).

Úmluva o právech lidí s postižením
Úmluva je mezinárodní zákon o právech lidí s postižením.
Česká republika Úmluvu podepsala a potom se k ní připojila v září 2009.
To znamená, že musí dodržovat všechno, co je v Úmluvě napsané.
Proto je důležité, abyste Úmluvu znali i Vy.
Úmluva je napsaná jednoduchým jazykem tak, abyste jí rozuměli.
(Tyto informace pro Vás připravila Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. – SPMP ČR).

Vaše občanská práva
Všichni občané mají svá práva a povinnosti.
Abyste mohli uplatnit svá práva, musíte o nich vědět.
Vaše země by měla zajistit, že budete o svých právech informováni v každé situaci.
(Tyto informace pro Vás připravila Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. – SPMP ČR).

Výpověď
Skončení pracovního poměru.
Dohoda o rozvázání pracovního poměru.
Výpověď z pracovního poměru.
Výpovědní doba.
(Tyto informace pro Vás připravilo MPSV v rámci projektu Život jako každý jiný).

Zaměstnání
I lidé s postižením mají právo pracovat a společensky žít.
Nejdůležitější je chránit lidi proti diskriminaci v práci.
Evropská unie vytvořila „Směrnici pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.“
(Tyto informace pro Vás připravila Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. – SPMP ČR).

Zdraví
Jak zůstat zdravý.
Moje tělo.
Návštěva lékaře.
(Tyto informace pro Vás připravila Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. – SPMP ČR).

Pro ženy

Gynekologická prohlídka
Co je to gynekologická prohlídka.
S jakými problémy můžete jít ke gynekologovi.
Co znamenají některá složitá slova.
(Tyto informace pro Vás připravila Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. – SPMP ČR).

Láska, sex a já
Co je to partnerství, manželství a svatba.
Co je to sex.
Co je to antikoncepce.
(Tyto informace pro Vás připravila Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. – SPMP ČR).

Sexuální násilí
Co je to sexuální násilí.
Jaká jsou rizika, když se seznámím na internetu, hlavně na Facebooku.
(Tyto informace pro Vás připravila Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. – SPMP ČR).

Sexuální násilí
Stalo se Vám něco nepříjemného?
Myslíte si, že je to sexuální násilí?
Jak to poznáte?
Co dělat?
(Tyto informace pro Vás připravila Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. – SPMP ČR).

Těhotenství
Co je to těhotenství.
Jak může žena otěhotnět.
Co je to porod.
(Tyto informace pro Vás připravila Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. – SPMP ČR).

Život ženy
O dospívání a dospělosti.
O tom, jak žena stárne.
O menstruaci.
(Tyto informace pro Vás připravila Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. – SPMP ČR).