TRANSFORMACE

Transformace sociálních služeb je souhrn procesů změny řízení, financování, vzdělávání, místa a formy poskytování služeb tak, aby výsledným stavem byla péče v přirozeném prostředí člověka a snižování ústavních kapacit. Mluvíme o ní v souvislosti se změnami v konkrétních zařízeních sociálních služeb. Jejím cílem je zajistit pro každého uživatele dané sociální služby ústavního charakteru podporu dle jeho přání a potřeb takovým způsobem a v takovém prostředí, které je běžné i pro ostatní lidi ve společnosti.

Transformace sociálních služeb přispívá k začlenění lidí s různým znevýhodněním do běžného života společnosti. S náležitou podporou mohou tito lidé žít v běžných domácnostech, převzít odpovědnost za svůj život a zvládat péči o sebe a domácnost tak, jak to dělají ti, kdo v ústavech nežijí. Mohou chodit do zaměstnání, pěstovat své záliby nebo se stýkat s přáteli a jinými lidmi, se kterými mají společné zájmy, nikoliv jen postižení. Zařízení, která je oddělují od ostatní společnosti a příležitostí, jež běžné prostředí nabízí, nejsou vhodnou formou jejich podpory.

Další pojem, který se v této souvislosti využívá, je deinstitucionalizace nebo spojení přechod od ústavní péče k podpoře poskytované v komunitě. Toto širší pojetí pak zahrnují i změny, které se dějí, aby se předcházelo další institucionalizaci lidí žijících do té doby ve své domácnosti. Tím není nic jiného, než taková podpora těchto lidí a jejich okolí, která jim umožňuje zůstat doma

V každém případě v centru změn je vždy člověk, který potřebuje nějakou podporu či pomoc, je podporována jeho samostatnost a využití jeho potenciálu, stejně tak je podporována i jeho nezávislost na sociální službě, zapojení do běžného dění ve společnosti, tedy využívání běžných veřejných služeb, navazování formálních i neformálních vztahů, zapojování do veřejných aktivit od společenských akcí až po volby.

Podpora transformace sociálních služeb v České republice se zaměřuje zejména na služby pro lidi se zdravotním postižením. Ministerstvo práce a sociálních věcí působí v této oblasti od roku 2006, a to různými nástroji:

  • Databáze odborníků – vytvořena v rámci projektu Život jako každý jiný a předchozích projektů, nabízí seznam expertů na proces transformace a další související témata.
  • Dobrá praxe – příklady jsou určeny pro inspiraci. Ukazují, jak správně má změna probíhat a jak mají vypadat konečné služby. Příklady přicházejí nejen z vnitřních zdrojů v České republice, ale také ze zahraničí.
  • Finanční podpora transformace – je zaměřena nejen přímo na samotnou transformaci, ale i na další související témata.
  • Projekty Ministerstva práce a sociálních věcí – podporují transformaci či deinstitucionalizaci metodicky, a to skrze fungování Národního centra podpory transformace sociálních služeb .
  • Sdílení zkušeností poskytovatelů – prostor pro zveřejnění zkušeností s procesem transformace z pohledu poskytovatelů pobytových sociálních služeb
  • Strategické dokumenty – transformace sociálních služeb, respektive deinstitucionalizace se ve strategických dokumentech Ministerstva práce a sociálních věcí objevuje již od roku 2006.
  • Zahraniční spolupráce – Ministerstvo práce a sociálních věcí oslovuje zahraniční partnery kvůli výměně zkušeností s procesem deinstitucionalizace.
  • Zpravodaj – občasník, který věnuje různým oblastem v rámci transformace sociálních služeb.

Pro větší porozumění transformaci sociálních služeb jsou připraveny odpovědi na časté otázky, které zaznívaly z úst rodinných příslušníků nebo zástupců obcí.