Podpora procesu deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb v ČR

projekt s reg. č. CZ.03.02.02/00/22_004/0000724, spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu České republiky.

Podpora procesu deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb v ČR je novým projektem Ministerstva práce a sociálních věcí realizovaným od 1.1.2023 do 31.12.2026.

Cíle projektu jsou:

  1. Zvýšit počet transformovaných služeb v ČR prostřednictvím transformačních plánů o 40;
  2. Nastavit řídící, koordinační a monitorovací systém pro proces DI v ČR a začlenit jej do rozhodovacích procesů sociální politiky v ČR;
  3. Podpořit poskytovatele sociálních služeb, jejich zaměstnance, další subjekty participující na transformaci institucionální péče a uživatele soc. služeb;
  4. Zvýšit informovanost cílových skupin o nastavování procesů týkajících se transformace a DI;
  5. Akceptace myšlenky transformace veřejností.

Projekt je zaměřen na tyto cílové skupiny:

  1. Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
  2. Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
  3. Pracovníci v sociálních službách a  sociální pracovníci
  4. Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
  5. Veřejnost

Rezervace konzultací

Na tomto odkaze je možné si zarezervovat čas našich expertů a získat konzultaci formou telefonické konzultace, online meetingu, nebo  konzultace v místě poskytovatele. Více na odkaze zde 

Rezervace Eventy projektu

Na tomto odkaze je možné se přihlásit na eventy pořádané projektem Podpora procesu deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb v ČR. Více na odkaze zde