Na těchto stránkách Národního centra podpory transformace sociálních služeb naleznete informace o tom, co to je transformace sociálních služeb, návody, jak ji provádět, i informace o její podpoře. Stránky zároveň informují o práci Ministerstva práce a sociálních věcí v této oblasti, zejména o projektech, které ministerstvo realizuje. A co to je ta transformace?

Transformace je změna velkokapacitní ústavní služby pro lidi s postižením na bydlení a podporu v běžném prostředí. Lidé s postižením díky transformaci přecházejí z velkých ústavů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Více informací naleznete v záložce TRANSFORMACE.