AKCE - KALENDÁŘ AKCÍ

obr_akce

V rámci projektu Transformace sociálních služeb budou pořádána různá setkání jak odborníků, tak veřejnosti.

Díky těmto akcím máte možnost vyměnit si své pozitivní i negativní zkušenosti o postupu procesu transformace sociálních služeb v České republice.

Mezi tyto akce patří:

Setkání se zástupci zařízení, která jsou zapojena do projektu

Setkání se zástupci krajů, jejichž zařízení jsou zapojena do projektu

Kulaté stoly -  setkání se zástupci samosprávy a organizací, které se podílejí na procesu transformace v daném regionu nebo na celorepublikové úrovni. Kulaté stoly probíhají za účasti odborné i laické veřejnosti a přispívají k propagaci transformačního procesu.

Setkání na téma Děti. Tato setkání jsou určena pro poskytovatele, kteří svoji službu poskytují dětem.