Sheffield, Velká Británie - 16. - 18. 5. 2012

Za dobrou praxí v transformaci sociálních služeb cestovalo do Velké Británie 12 zástupců MPSV ČR a poskytovatelů sociálních služeb

Cílem pracovní cesty bylo představení systému služeb pro mentálně těžce postižené děti – dospělé a jejich rodiny. Obecné představení systému péče o tuto cílovou skupinu, setkání s pracovníky jednotlivých týmů podpory, seznámení se systémem podpory bydlení a začleňování do společnosti, představení financování těchto služeb, pěstounská péče pro postižené děti, začleňování dětí do běžného vzdělávání.

 Během pracovní cesty byla zajištěna návštěva:
-  Committee Room – představení služeb pro děti a jejich rodinu, setkání se sociálními pracovníky, setkání se zástupci organizace Change (trénink v individualizovaném plánování)
-  Access to Services for Children and Families – sociální odbor určený pro péči o děti, dospívající.
-  Mulberry Lodge - služba poskytující odlehčovací pobyty pro děti a dospívající s těžkým postižením a poruchami.
-  Talbot School – speciální škola (druhý stupeň a následné vzdělávání).                  
-  Redvers House – představení plánování péče, financování a klientem řízené podpory, diskuze, životní příběhy.

Návštěva výše uvedených zařízení byla praktickou ukázkou vytvořeného systému péče o osoby s různým druhem postižení.