Metodika transformace sociálních služeb pro osoby s vysokou mírou podpory

Karel Švarc NOVINKY

V rámci KA 10 projektu Rozvoj systému sociálních služeb byla vytvořena Metodika transformace sociálních služeb pro osoby s vysokou mírou podpory, jejímž cílem je hledat možnosti zkvalitnění života a naplňování práv osob s potřebou nejvyšší míry podpory. Na základě informací z praxe se ukazuje, že tito lidé jsou obzvláště ohroženou cílovou skupinou, které je třeba věnovat mimořádnou pozornost. Cílem je, aby tato metodika byla přínosem pro poskytovatele sociálních služeb, uživatele sociálních služeb s vysokou mírou podpory, pečující osoby a pro zřizovatele sociálních služeb. Metodika byla rovněž představena na závěrečné konferenci RSSS.
Metodika je ke stažení zde.