PRO MÉDIA

Bližší informace Vám poskytne:
Odbor komunikace MPSV
e-mail: tisk(a)mpsv.cz

Projekt byl realizován Odborem sociálních služeb  a Odborem řízení projektů Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt vytváří na národní úrovni prostředí pro transformaci pobytových zařízení sociálních služeb na služby komunitní.

Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.