PRO MÉDIA

Bližší informace Vám poskytne:
Odbor komunikace MPSV
Ředitel odboru Filip Kůt Citores, DiS.
e-mail: filip.kut@mpsv.cz

Projekt je realizován Odborem sociálních služeb  a Odborem řízení projektů Ministerstva práce a sociálních věcí. Projekt vytváří na národní úrovni prostředí pro transformaci pobytových zařízení sociálních služeb na služby komunitní.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.